Luni, 4 martie 2024, 04:54:25
Vizite: 121 (1178545)
home mail search login
Abonare la MoldovaDOC
 

Concursul republican al elevilor ''Spre viitor'', editia a III-a

11 ianuarie 2008, Chisinau, Moldova


Cerinte fata de lucrari:

La concurs se prezinta lucrarea si rezumatul pe hartie (1pag. printata) si in varianta electronica.
Pagina de titlu a lucrarii va include:
denumirea concursului, titlul lucrarii si anul.
Lucrarea va fi insotita de cererea de participare.
Materialele prezentate vor fi in volum de pana la 10 pagini si 10 anexe.
O persoana poate fi autor sau (si) coautor la 1 lucrare.
Responsabilitatea privind justetea si veridicitatea materialelor prezentate revine in totalitate autorilor.
Lucrarea trebuie scrisa clar, succint, fara corectari.
Pentru relatii suplimentare se indica telefoanele si E - mail unuia din autori.

Structura lucrarii:
Foaia de titlu: (Afilierea completa (institutia: scoala, liceul, colegiul, ...), TITLUL (se culege cu majuscule), Prenumele si NUMELE autorilor (complet), conducatorul stiintific, anul);
Cuprinsul lucrarii;
Rezumatul (pana la 200 de cuvinte);
Textul lucrarii (la 1,5 interval, corp ??? 14, incadrat in limitele 160x260 mm);
Concluziile;
Referinte.
Figurile, fotografiile si tabelele se plaseaza nemijlocit dupa referinta respectiva in text sau, daca autorii nu dispun de mijloace tehnice necesare, pe foi aparte, indicandu-se locul plasarii lor in text. In acest caz, desenele se executa in tus, cu acuratete, pe hartie alba sau hartie de calc; parametrii acestora nu vor depasi mai mult de doua ori dimensiunile lor reale in text si nici nu vor fi mai mici decat acestea; fotografiile trebuie sa fie de calitate buna.
Sub figura sau fotografie se indica numarul de ordine si legenda respectiva. Tabelele se numeroteaza si trebuie sa fie insotite de titlu.
In text referintele se numeroteaza prin cifre incadrate in paranteze patrate, de exemplu: [2], [5-8], si se prezinta la sfarsitul articolului intr-o lista aparte in ordinea aparitiei lor in text. Referintele se prezinta in modul urmator:
a) revistele si culegerile de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei (culegerii) cu abrevierile acceptate, anul editiei, volumul, numarul, paginile de inceput si sfarsit (ex.: Rigas D.A., Esgood E.E. Preparation and properties of the phytohemaglutinin of Phaseolus vulgaris // J. Biol. Chem. - 1955. - Vol. 212. - P. 607-615);
b) cartile: numele autorilor, denumirea completa a cartii, locul editarii, anul editarii, numarul total de pagini.
Lista referintelor trebuie sa se incadreze in limite rezonabile. Nu se accepta referinte la lucrarile care nu au iesit inca de sub tipar.

Lucrarile prezentate fara respectarea stilului si a normelor gramaticale, precum si a cerintelor expuse anterior, vor fi respinse.

Cerintele de prezentare a lucrarii pot fi descarcate de aici.

Inainte de a aplica trebuie sa stii urmatoarele:

Lucrarile de cercetare propuse pentru participare la etapa republicana a Concursului se prezinta pana pe 20 decembrie 2007 pe adresa: Asociatia Obstesteasca ???Spre viitor???, str. Bucuresti 64, cab. 308 (in incinta liceului Roman-Francez ???Gh. Asachi???). Persoana de contact - Curea Natalia, tel. 34-01-60, mob. 079443665).

Autorii lucrarilor care au fost selectate pentru prezentarea publica vor fi anuntati pana la data de 7 ianuarie 2008 pe adresa de contact indicata in oferta de participare.

Lucrarile avizate de comisia de evaluare care nu au fost admise la sustinerea publica nu se restituie elevilor decat dupa incheierea concursului. Deciziile cu privire la lucrarile respinse nu se contesteaza si nu se comenteaza.

Lucrarile elevilor se pastreaza in arhiva timp de 2 ani.

Criteriile de selectare a lucrarilor

Comisiile de evaluare vor selecta lucrarile de cercetare ale elevilor conform urmatoarelor conditii:
- corespundere cu cerintele fata de lucrare (art.VI) -10 puncte;
- actualitatea si utilitatea temei de cercetare ??? 10 puncte;
- existenta unor elemente de cercetare stiintifica proprie ??? 20 puncte;
- originalitatea tratarii temei de cercetare ???15 puncte;
- nivelul creativ al lucrarii de cercetare ??? 15 puncte;
- calitatea expunerii si prezentarii continutului lucrarii ??? 15 puncte;
- calitatea si relevanta anexelor (scheme, fotografii, desene, harti, grafice, tabele, acte de aplicare in productie etc.) ???15 puncte;
Total ??? 100 puncte. Vor fi admise primele 12 lucrari care au acumulat punctajul maximal.

Criteriile de evaluare a lucrarilor

Comisiile de evaluare vor aprecia lucrarile de cercetare ale elevilor conform urmatorului barem:
prezentarea publica orala a esentei lucrarii:
- prezentare accesibila,
- expunerea coerenta a informatiei,
- prezentarea vizuala,
- corectitudinea rezultatelor,
- nivelul creativ al raspunsurilor (in 5 - 10 minute) ??? 25 puncte.
Total ??? 25 puncte.
La calcularea punctajului general se va lua in consideratie suma punctelor acumulate la selectare si prezentarea orala a lucrarii.
N.B. La prezentarea publica orala a lucrarii autorul formuleaza pe scurt subiectul si planul cercetarii, arata insemnatatea problemei cercetate, metodele de cercetare utilizate, sursele bibliografice studiate, concluziile principale, aplicabilitatea rezultatelor obtinute, raspunde la intrebarile membrilor comisiei si participantilor la sectia respectiva.

In cadrul concursului vor fi organizate expozitii personale si de grup ale lucrarilor care nu au fost selectate pentru prezentarea publica. Cererile de participare se adreseaza la telefonul Comitetului organizatoric al concursului la finalul etapei de selectare.

Criteriile pentru prezentarea lucrarilor la expozitie:

- rezumatul lucrarii,
- prezentarea in scheme, grafice, fotografii,
- machete etc.

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design