Audieri publice

În conformitate cu art. 78 alin. (4) pct. d) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004, republicat în Monitorul Oficial al RM nr. 58-66/131 din 23.02.2018, secțiile de științe ale Academiei de Științe a Moldovei organizează, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv al celor finanţate din bugetul de stat.

Audierile publice ale rezultatelor proiectelor științifice de cercetare au loc în corespundere cu Instrucțiunea cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, aprobată de ANCD prin Ordinul nr. 46 din 16.10.2018, în coordonare cu AȘM, cu modificările ulterioare, și cu criteriile de evaluare a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare, aprobate prin Hotărârea Prezidiului AȘM, în coordonare cu ANCD.

Orarul audierilor publice poate fi accesat aici.

Înregistrările video ale audierilor publice sunt accesibile pe portalul IDSI TV

Graficul audierilor rapoartelor pe proiectele de cercetare și de mobilitate finalizate în anul 2019 poate fi accesat aici.

 

Proiecte din cadrul programelor de stat pentru anii 2017-2018

Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018

16.02 și 50.07   Materiale, tehnologii și produse inovative

16.03 și 58.07   Eficiența energetică și valorificare a surselor regenerabile de energie

16.04 și 80.07   Sănătate și biomedicină

16.05 și 51.07   Biotehnologii

16.06 și 08.07   Patrimoniul naţional și dezvoltare a societății

Proiecte din cadrul programelor pentru tineri cercetători pentru anii 2017-2018

Proiecte din cadrul programelelor bilaterale și multilaterale

Proiecte comune de cercetare între Academia de Știință a Moldovei și Ucraina 2017-2018

Proiecte din cadrul programului de colaborare multilaterală ”Water works 2014 JPI ERA – NET Cofund”

Inițiative comune de cercetare-dezvoltare STCU, 2017-2019

Programul BMBF Danube Regional Call pentru anii 2017-2019

Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anii 2017-2018 

Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de inovare