Monday, 15 August 2022, 04:32:18
Visits: 149 (951893)
home mail search login
MoldovaDOC subscription
Concurs pentru obţinerea Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, pe anul 2013, TL - 15.11.2012...

« back

Concurs pentru obţinerea Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, pe anul 2013, TL - 15.11.2012


Consiliul Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica al ASM anunta concurs pentru obtinerea Bursei de excelenta a Guvernului si a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, pe anul 2013.

La concurs pot participa doctoranzii anului II şi III de studii, învăţămînt de zi, din instituţiile de Stat cu activitate de doctorat.

Criteriile de acordare a burselor nominalizate sint stipulate in Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenta a Guvernului si Bursei nominale (pe domenii).

Dosarele vor conţine:
- Demersul instituţiei, unde doctorandul îşi face studiile, inclusiv Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific/senatului;
- Fişa de evidenţă a doctorandului;
- Lista publicaţiilor, comunicărilor ştiinţifice, confirmată de secretarul ştiinţific. Copiile xerox a publicaţiilor se anexează;
- Diploma de licenţă/masterat, copie xerox;
- Certificatul de note cu media notelor la examenele de doctorat;
- Curriculum Vitae;
- Buletin de identitate (copie xerox).

Dosarele, insotite de Fisa de evidenta a doctorandului se vor depune la Consiliul Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica al ASM, biroul 320, pina la 15 noiembrie 2012.
Telefoane de contact: 54 28 25; 27 41 93;

Descarca:
- Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenta a Guvernului si Bursei nominale (pe domenii), pentru doctoranzi;
-
Fisa de evidenta a doctorandului.

Sursa: www.asm.md

   

   13.10.2012

« back

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design