Nr. Nume Prenume Institutia Tara Sectiunea Teza
1RomanMarianna Institutul de Fizica Aplicata al ASMR.MoldovaSectionIIIA model of charge transfer induced spin transition in a crystal comprising cyanide bridged Fe-Co dimeric clusters
2SaitarlîNataliaUniversitatea de Stat "B.P. Hasdeu" din CahulMoldovaSectionIVAnaliza legislaţiei Republicii Moldova cu privire la concept de funcţionar public
3CăpățînăTatianaUSMMoldovaSectionIISINTEZA 4-(2-PIRIDIL)TIOSEMICARBAZONEI ȘI A UNOR 4-(2-PIRIDIL)TIOSEMICARBAZONE ȘI STUDIUL PROPRIETĂȚILOR ANTICANCER
4ScripcencoAngelaUniversitatea Tehnica a MoldoveiMoldovaSectionIIIMetodologia cercetarii cerintelor înaintate îmbrăcămintei penru persoanele cu dizabilități
5ȘurîghinaOlgaUniversitatea de Stat din MoldovaMoldovaSectionIIХимический состав реки Днестр в период 2006-2009 гг.
6GriţcoDianaAcademia de Studii Economice a MoldoveiMoldovaSectionIVROLUL NEOFACTORILOR DE PRODUCŢIE ÎN SPORIREA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII ECONOMICE
7Tcaci MariaColeogiu Pedagogic "I. Creangă" m. BălţiModovaSectionIIMETODE ACTIVE UTILIZATE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI
8SusanuAlionaInnstitutul de Filologie al AŞMMoldovaSectionV CONCEPTUL DE ,, COMPOZIŢIE” ÎN TEORIA DIALOGICĂ A ROMANULUI
9FlorențăGheorgheUniversitatea de Stat din MoldovaMoldovaSectionIASPECTE PRIVIND ZONAREA SEMINOLOGICĂ A PĂDURILOR DE STEJAR PUFOS (QUERCUS PUBESCENS) DIN REPUBLICA MOLDOVAa_pădurilor_de_stejar_pufos_teza.doc
10ALEXANCHINLidiaU.P.S. ,,Alecu Russo" din BălţiMoldovaSectionVHERMENEUTICA DIALOGISTICĂ A TEXTULUI
11GalinaDulcevscaiaInstitutul de Fizica AplicataMoldovaSectionIIDECANUCLEAR MIXED-VALENCE MANGANESE(II, III) ISOBUTYRATE CLUSTER
12DINACEBANUniversitatea de Stat din MoldovaRepublica MoldovaSectionIIIASUPRA QUASIGRUPURILOR n-ARE LINIARE AUTOORTOGONALE
13Lozan VictoriaUSMMoldovaSectionIIISet of Pareto-Nash equilibria
14VictoriaPostolache (Dogotari) Universitatea de Stat „A. Russo” din BălţiRepublica Moldova SectionIV„Inovaţii în gestiunea riscului de credit”
15VoineaDan-ValeriuUniversitatea din CraiovaRomaniaSectionVPerspective teoretice de abordare a migrației internaționale
16QuffaWedad-AndradaUniversitatea din CraiovaRomaniaSectionVFemeia in societatea islamica
17CebanMarianaAcademia de Studii Economice din MoldovaRepublica MoldovaSectionIVNaturajuridicaabugetuluidestat
18Rotari ElenaIMSP Spitalul de Psihiatrie din BălţiModovaSectionVMETODOLOGIA DIDACTICĂ DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE A APTITUDINILOR CREATIVE LA STUDENŢII
19GrecuIonUniversitatea de Stat din MoldovaRepublica MoldovaSectionIIIPARTEA MOUFANG ÎN BUCLE MEDII BOL
20Negru-MihalachiRodicaUSMF "Nicolae Testemitanu"Republic of MoldovaSectionIINCIDENŢA LEZIUNILOR RADIOLOGICE LA PACIENŢII DIALIZAŢI CU TULBURĂRI A METABOLISMULUI MINERAL ŞI OSOS
21Bîrca VeronicaUniversitatea Tehnică a MoldoveiRepublica MoldovaSectionIIISTUDIUL EVOLUŢIEI CONSTRUCŢIEI PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU FEMEI
22Ţurcan CorneliaIMSP Spitalul de Psihiatrie din BălţiModovaSectionIFOLOSIREA TRATAMENTULUI COMPLEX (MEDICAMENTOS, FIZIOTERAPEUTIC,KINETOTERAPEUTIC) ÎN TRATAMENTUL PACIENŢILOR CU POLINEUROPATII ALCOOLICE
23Ţurcan CorneliaIMSP Spitalul de Psihiatrie din BălţiModovaSectionIFOLOSIREA TRATAMENTULUI COMPLEX (MEDICAMENTOS, FIZIOTERAPEUTIC,KINETOTERAPEUTIC) ÎN TRATAMENTUL PACIENŢILOR CU POLINEUROPATII ALCOOLICE
24Hîncota DumitruCNŞPMUR.MoldovaSectionIUTILIZAREA FIXATOARELOR EXTERNE LA PACIENȚI POLITRAUMATIZAȚI CU FRACTURI ALE FEMURULUI DISTAL
25CăpățînăTatianaUSMMoldovaSectionIISINTEZA 4-(2-PIRIDIL)TIOSEMICARBAZONEI ȘI A UNOR 4-(2-PIRIDIL)TIOSEMICARBAZONE ȘI STUDIUL PROPRIETĂȚILOR ANTICANCER
26DinaCebanUniversitatea de Stat din MoldovaMoldovaSectionIIIASUPRA QUASIGRUPURILOR n-ARE LINIARE AUTOORTOGONALE
27Bîrca VeronicaUniversitatea Tehnică a MoldoveiRepublica MoldovaSectionIIIPARTICULARITĂŢILE STILISTICE ALE ÎMBRĂCĂMINTEI ÎN GRECIA ŞI ROMA ANTICĂ
28Bîrca VeronicaUniversitatea Tehnică a MoldoveiRepublica MoldovaSectionIIISTUDIUL EVOLUŢIEI CONSTRUCŢIEI PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU FEMEI
29AdamTatianaUniversitatea Tehnică a MoldoveiRepublica MoldovaSectionIIICONTRIBUŢII LA DETERMINAREA ADAOSURILOR CONSTRUCTIVE PENTRU PRODUSELE VESTIMENTARE UTILIZATE LA SPORTURILE DE PERFORMANŢĂ
30LazariAlexandruUniversitatea de Stat din MoldovaRepublica MoldovaSectionIIIMETHODS FOR DETERMINATION THE MINIMAL GENERATING VECTOR OF THE HOMOGENEOUS LINEAR RECURRENT SYSTEMS
31RufandaLiliaFacultatea de Drept, Universitatea de Stat, ChisinauRepublica MoldovaSectionIVCurtea Constitutionala a Republicii Moldova - organ suprem cu puteri limitate de control
32V�rlanSergheiCentrul Naţional de Sănătate PublicăRepublica MoldovaSectionIESTIMAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A ANGAJAȚILOR SA �MACON� �N RELAȚIE CU FACTORII MEDIULUI OCUPAȚIONAL
33FurtunaDenisiiCentrul Naţional de Sănătate PublicăRepublica MoldovaSectionIUTILIZAREA BIOFOTONICII (LED) ÎN SPECTRELE ROŞU ŞI INFRAROŞU ÎN STIMULAREA REGENERĂRII ŢESUTURILOR VII
34Negru-MihalachiRodicaUSMF "Nicolae Testemitanu"Republic of MoldovaSectionICALCIFICĂRI ECTOPICE LA PACIENŢII HEMODIALIZAŢI (PREZENTARE DE CAZ)
35JalbăAngelaUniversitatea de Stat din MoldovaMoldovaSectionIIN,N’-[ 4,4’-(PERFLUORO-1,4-FENILEN)-BIS(OXI)-BIS(4,1-FENILEN)]-BIS[2-(PIRIDIN-2-ILMETILEN)HIDRAZINCARBOTIOAMIDA] ŞI UTILIZAREA EI ÎN CALITATE DE INHIBITOR AL PROLIFERĂRII CELULELOR LNCaP ALE CANCERULUI PROSTATEI
36JalbăAngelaUniversitatea de Stat din MoldovaMoldovaSectionIIN,N’-[ 4,4’-(PERFLUORO-1,4-FENILEN)-BIS(OXI)-BIS(4,1-FENILEN)]-BIS[2-(PIRIDIN-2-ILMETILEN)HIDRAZINCARBOTIOAMIDA] ŞI UTILIZAREA EI ÎN CALITATE DE INHIBITOR AL PROLIFERĂRII CELULELOR LNCaP ALE CANCERULUI PROSTATEI
37GurievVladimirCentrul National de Sanatate PublicaMoldovaSectionIPERSPECTIVE DE REDUCERE A MORBIDITĂŢII PRIN HEPATITELE VIRALE B, C ŞI D ÎN CONTEXTUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE COMBATERE A HEPATITELOR VIRALE B, C ŞI D PENTRU ANII 2012-2016.
38Rotari ElenaUSB "A. Rusoo"m .BălţiMoldovaSectionV„BAZELE PSIHOPEDAGOGICE ALE DEZVOLTĂRII APTITUDINILOR CREATIVE ALE STUDENŢILOR”
39SajenOctavianCentrul National de Sanatate PublicaRepublica MoldovaSectionIUNELE ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ALE HEPATITEI VIRALE C
40AnastasiaPaholniţcaiaUniversitatea de Stat din MoldovaMoldovaSectionIISINTEZA ŞI PROPRIETĂŢILE ANTIPROLIFERATIVE in vitro ALE HIDRAZONELOR OBŢINUTE ÎN BAZA 2-HIDRAZINOBENZOTIAZOLULUI
41PrisacariIonelaUTMMoldovaSectionIIBiosensor electrochimic in determinarea instrumentala a profilului zaharidelor continute in poama de masa
42GusinaLiudmilaInstitutul de chimieMoldovaSectionIICompuşi coordinativi ai unor metale de tranziţie cu dimetilglioxima şi unele baze Schiff
43PetraruRoxana AlinaUniversitatea "Petre Andrei" din Iasi, Facultatea de DreptRomaniaSectionIVProtecţia drepturilor minorităţilor naţionale înainte de primul război mondial
44RomanMariannaInstitutul de Fizica AplicataRepublica MoldovaSectionIIIA model of charge transfer induced spin transition in a crystal comprising cyanide bridged Fe-Co dimeric clusters
45VodăIrinaInstitutul de ChimieRepublica MoldovaSectionIISINTEZA SOLVOTERMALĂ ŞI ASPECTE ALE REACŢIEI DE NITRARE A UNUI DERIVAT AL IMIDAZOLULUI
46MacaevaEllinaLCS "Biochimia Plantelor", USMRepublica MoldovaSectionIМодификация цитогенетических эффектов малых доз гамма-излучения в культуре клеток карциномы молочной железы человека
47DIMAŞtefan-OvidiuINCDCP ICECHIM BucureştiRomâniaSectionIISEPARĂRI SELECTIVE CU AJUTORUL POLIMERILOR IMPRIMAŢI MOLECULAR
48KusturovaAnnaUSMF "Nicolae Testemiţanu"Republica MoldovaSectionICOMPLEX MANAGEMENT OF THORACIC AND SPINE INJURIES IN POLYTRAUMA PATIENTS
49DanilaVictoriaUTMRepublica MoldovaSectionIIIPrincipii de organizare compozitional constructive a produselor de imbracaminte cu destinatie speciala pentru baieti pe grupe de virsta
50DanilaVictoriaUTMRepublica MoldovaSectionIIIDiversificarea sortimentului de produse vestimentare pentru femei in perioada pre si post natala
51TanasievCristinaUSMF.Nicalie TestemitanuMoldovaSectionILEZIUNILE TRAUMATICE ALE DIAFRAGMULUI
52KusturovaAnnaUSMF "Nicolae Testemiţanu"Republica MoldovaSectionISCHOOL SPINAL SCREENING FOR EARLY DETECTION OF ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS
53PodbeglîiAnatolUniversitatea de Stat B.P.Hasdeu CahulMoldovaSectionIV„EFICIENŢA CONTROLULUI FISCAL (ÎN BAZA DATELOR INSPECTORATULUI FISCAL DE STAT CAHUL)”
54SirbuDumitruInstitutul de Chimie al ASMRepublica MoldovaSectionIISINTEZA ŞI CARACTERIZAREA 5,10,15,20-TETRA(FEROCENIL)PORFIRINATULUI DE PALADIU(II)
55MecineanuAndreiUniversitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu”Republica MoldovaSectionIParticularitatile erorilor medicale in Republica Moldova
56KolkerTatianaUSMMoldovaSectionIЭкстракция хлорофилла и каротиноидов из биомассы Spirulina platensis
57Donţu NataliaU.S.M:R. MoldovaSectionIDIVERSITATEA ALGELOR EUGLENOFITE ÎN APELE BAZINELOR STAŢIEI DE EPURARE BIOLOGICĂ A APELOR REZIDUALE DIN MUN. CHIŞINĂU
58NicolaescuMaria-MarcelaInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii AlimentareMoldovaSectionICULTURĂ SIMBIOTICĂ PENTRU OBŢINEREA IAURTULUI DIN LAPTE DE CAPRĂ
59MeleşcoSofiaInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii AlimentareMoldovaSectionIIACTUALITATEA UTILIZĂRII ŞI PRELUCRĂRII ZERULUI
60MeleşcoSofiaInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii AlimentareMoldovaSectionIIConservation method of strains of lactic acid bacteria
61CartaşevAnatoliInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii AlimentareMoldovaSectionIConservation method of strains of lactic acid bacteria
62PopaVeaceslavInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M. Republica Moldova SectionIINFLUENŢA REMEDIULUI CIANOBACTERIAN BioR ŞI A COMBINAŢIILOR LUI CU COMPUŞII COORDINATIVI AI CUPRULUI ASUPRA CONŢINUTULUI DIALDEHIDEI MALONICE ÎN ŢESUTUL MUSCULAR ÎN STRESUL OXIDATIV INDUS PRIN ADMINISTRAREA CCl4
63CrîşmariDmitriiMoldova State UniversityMoldovaSectionIIIDEVELOPMENT OF EWALD’S METHOD FOR DETERMINATION OF PHONON PROPERTIES IN PLANAR NANOSTRUCTURES WITH IONIC CRYSTAL LATTICE
64TcaciucAnaUniversitatea de Stat "B.P.Hasdeu"Republica MoldovaSectionIVREPERE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
65PeticMirceaInstitutul de Matematică şi Informatică al A.Ş.Republica MoldovaSectionIIIUNELE ASPECTE DE INTEROPERABILITATE A RESURSELOR LINGVISTICE COMPUTAȚIONALE
66БогданНинаГосударственный университет МолдовыМолдоваSectionIМолочнокислые бактерии,выделенные из творога
67ЧекирНаталияИнститут Микробиологии и Биотехнологии АНММолдоваSectionIВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА БИОСИНТЕЗ ПРОТЕАЗ МИКРОМИЦЕТОМ FUSARIUM GIBBOSUM 13
68BeletchiIgorUniversitatea Academiei de StiinteMoldovaSectionIComparative PCR analysis of molecular changes induced by neutrons and gamma rays at the telomeric yellow gene of Drosophila melanogaster
69TitchievIngaIMIMoldovaSectionIIIFACILITĂŢI ÎN MODELAREA PROTOCOLULUI DE COMUNICAŢII PRIN INTERMEDIUL REŢELELOR PETRI COLORATE
70Camerzan IngaInsitutul de Matemetica si InformaticaMoldovaSectionIIICURRICULUMUL INTEGRAT ÎN ŞCOALA SUPERIOARĂ MIJLOC EFICIENT DE PROIECTARE. STUDIU DE CAZ REPUBLICA MOLDOVA
71MarinIonInstitutul de ChimieRepublica MoldovaSectionIINEW METHOD OF PYRROLE ACYLATION BY MICROWAVE IRRADIATION
72MihailovIrinaInstitutul de ZoologieMoldovaSectionILES STAPHILINIDES MIRMECOBIONTES (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE)
73MihailovIrinaInstitutul de ZoologieMoldovaSectionISTUDIUL STAFILINIDELOR EPIGEE (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) DIN REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ „ZĂBRICENI”
74AlexandrCocemasovMoldova State UniversityRepublic of MoldovaSectionIIIStrong reduction of the lattice thermal conductivity in planar Si/Ge superlattices
75BivolInaInstitutul de Genetica si Fiziologie a PlantelorMoldovaSectionIИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ (RAPD) МАРКЕРОВ В ОЦЕНКЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ, СХОДСТВА И РОДСТВА НЕКОТОРЫХ ГИБРИДОВ РОДА VIGNA
76TîmburMargaretaUniversitatea „Al.I.Cuza”, IașiRomâniaSectionIVCARACTERUL BIUNIVOC AL CORELAŢIEI COMERŢ INTERNAŢIONAL – MEDIU
77TîmburMargaretaUniversitatea „Al.I.Cuza”, IașiRomâniaSectionIVINSTRUMENTELE FISCALE ALE POLITICII DE MEDIU – BARIERE DEGHIZATE
78КорольВладИнститут Прикладной ФизикиМолдоваSectionIIIДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЁХ НЕРАЗЛИЧИМЫХ АТОМОВ С КВАНТОВАННЫМ ПОЛЕМ ОПТИЧЕСКОГО МИКРОРЕЗОНАТОРА
Total: 78 participanti