Friday, 14 June 2024, 07:30:49
Visits: 422 (1222369)
home mail search login
MoldovaDOC subscription

Admiterea la studii prin doctorat si postdoctorat pentru anii 2011-2012, DL - 23 septembrie 2011...

« назад

Admiterea la studii prin doctorat si postdoctorat pentru anii 2011-2012, DL - 23 septembrie 2011


Academia de Stiinte a Moldovei anunta concurs pentru admiterea la studii prin doctorat si postdoctorat (cu finantare de la buget si in baza de contract), pentru anul de studii 2011-2012.

Admiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si desfasurarea doctoratului si postdoctoratului, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008 si Acordul de parteneriat intre Guvern si Academia de Stiinte a Moldovei pentru anii 2009 – 2012 (Hotarirea Guvernului nr.648 din 26 august 2011).

Actele necesare pentru admitere:
• diploma de studii superioare: de licenta, masterat, rezidentiat, secundariat clinic si foaia matricola la ea (copia legalizata si originalul). Pentru absolventii inmatriculati in baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
• la concursul de admitere pot participa candidatii cu media generala de studii nu mai mica de 8,0 si nota la examenul de specialitate nu mai mica de 9,0;
• copia lucrarilor stiintifice publicate (a brevetelor de inventie), cel putin 2, sau un referat stiintific (in volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasa;
• extrasul din procesul-verbal al sedintei Consiliului stiintific al facultatii/ institutiei prin care se confirma recomandarea candidatului la studii prin doctorat sau recomandatiile a doi specialisti in domeniu cu grad stiintific;
• curriculum vitae;
• copia buletinului de identitate;
• extras legalizat din carnetul de munca;
• 3 fotografii 3x4.

La studii prin doctorat cu frecventa redusa, pot candida numai persoane care activeaza in institutii de invatamint sau institutii din sfera stiintei si inovarii.
Cetatenii altor state si apatrizii se inscriu la studii in baza de contract contra plata.
Candidatii la doctorat sustin 2 examene: la specialitate si la una din limbile moderne.

Cererile de admitere la concurs se depun in perioada 5-23 septembrie 2011.

Candidatii la studii prin doctorat si postdoctorat in institutiile subordonate Academiei de Stiinte a Moldovei depun actele de admitere la concurs in incinta Universitatii ASM, pe adresa str. Academiei 3/2, et.2, bir.15, tel: 72 71 40; 73 74 31.

Examenele de admitere se vor desfasura in perioada 3-14 octombrie 2011.
Candidatii la studii prin doctorat si postdoctorat in institutiile subordonate ministerelor depun cereri de admitere la concurs in institutiile respective.
Studiile incep la 1 noiembrie.

Nota. Candidatii la postdoctorat depun suplimentar:
- copia legalizata a Diplomei de doctor in stiinte;
- lista lucrarilor publicate dupa sustinerea tezei de doctor;
- certificat despre salariul mediu pentru ultimul an de activitate, primit pina la inscrierea la postdoctorat.

Planul de admitere la studii prin doctorat si postdoctorat cu finantare bugetara/contract pentru anul de studii 2011 – 2012

   

   3.09.2011

« назад

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design