Lundi, 22 avril 2024, 10:47:59
Visiteurs: 227 (1197637)
home mail search login
MoldovaDOC abonnement

Concurs pentru bursele de excelenta acordate de Federatia Mondiala a Savantilor, TL - 31 martie 2010...

« derriиre

Concurs pentru bursele de excelenta acordate de Federatia Mondiala a Savantilor, TL - 31 martie 2010


A demarat concursul pentru bursele de excelenta acordate de catre Federatia Mondiala a Savantilor (FMS) pentru anul academic 2010-2011.

Tinerii cercetatori din Republica Moldova vor beneficia in anul de studii 2010-2011, de 7-9 burse de excelenta acordate de Federatia Mondiala a Savantilor (FMS) in conformitate cu cerintele stabilite de catre FMS (Criteriile de participare, anexa 3). Bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de activitate ale FMS, anexa 2, inclusiv cercetarea apei, solului, energiei, in domeniile medicinei, alimentatiei etc.

Valoarea unei burse este de circa 150 franci elvetieni lunar.

Concursul este adresat doctoranzilor anilor II si III care isi fac studiile in cadrul institutiilor de cercetari stiintifice sau universitatilor.

Dosarul de participare in 2 exemplare trebuie sa contina urmatoarele acte perfectate in limba ENGLEZA (cu exceptia Certificatului de confirmare a notelor care poate fi prezentat intr-un exemplar in limba romana):
- Formularul de aplicare, anexa 4 in 2 exemplare (Application Form) completat si semnat de catre aplicant;
- CV aplicantului in 2 exemplare cu adresele complete semnat si stampelat;
- Lista publicatiilor in 2 exemplare confirmate de catre secretarul siintific sau decanat;
- CV Conducatorului in 2 exemplare cu adresele de contact complete semnat si stampelat;
- Proiectul de cercetare (4-5 pag) in unul din cele 15 domenii prioritare ale FMS (Anexa 2), (Proiectul va contine: Denumirea directiei prioritare, Denumirea temei, Denumirea Institutiei,Numele aplicantului si a Conducatorului, Obiectivul proiectului, Argumentarea, Materiale si Metode de cercetare utilizate, Volumul total de lucru divizat in 6 etape a cite 2 luni, Concluzie, Bibliografie). Proiectul in 2 exemplare trebuie sa fie semnat de aplicant si conducatorul stiintific si stampilat;
- Doua scrisori de recomandare in 2 exemplare din partea a doi specialisti in domeniu (scrisorile sa fie semnate si stampilate). Acestea trebuie sa fie adresate Presedintelui Federatiei Mondiale a Savantilor, Dl. Prof.Antonio Zichichi.
- O scrisoare de recomandare in 2 exemplare din partea conducatorului stiintific cu acordul de a fi conducator stiintific al aplicantului la bursa de excelenta acordata de FMS. Aceasta trebuie sa fie adresata Presedintelui Federatiei Mondiale a Savantilor, Dl. Prof.Antonio Zichichi;
- Certificat de confirmare intr-un exemplar in limba romana a notelor de admitere la doctorantura si a examenelor de minim (cu nota medie nu mai putin de 8) perfectate de institutia unde studiaza aplicantul. (Pentru doctoranzii ASM - Centrul de Instruire Univeritara, Postuniversitara si Perfectionare al ASM, adresa de contact: str. Academiei 3, tel. 728089).

Anexe:
Anexa 1-Basic rules and guidelines;
Anexa 2-Domeniile prioritare ale FMS
;
Anexa 3- Criteriile de participare;
Anexa 4-Application form for WFS national scholarship.

Dosarul pentru concurs urmeaza a fi prezentat pina la data de 31 martie 2010, ora 17.00 pe adresa mun. Chisinau, str. Academiei 5, of. 220, academicianul Andrei Andries, reprezentantul FMS in Moldova.

Telefon de contact 73-98-05,
e-mail: [email protected].

   

   26.02.2010

« derriиre

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design