Jeudi, 18 auguste 2022, 01:15:30
Visiteurs: 274 (953229)
home mail search login
MoldovaDOC abonnement

Lansare concurs de admitere la studii prin doctorat la Universitatea de Stat din Moldova, TL - 28 septembrie 2007...

« derriиre

Lansare concurs de admitere la studii prin doctorat la Universitatea de Stat din Moldova, TL - 28 septembrie 2007


Universitatea de Stat din Moldova anunta concurs pentru admiterea la invatamintul postuniversitar de doctorat pentru anul de studii 2007-2008, in baza de buget, in limitele planului de admitere, si contra plata.

La concurs se admit, cetateni ai Republicii Moldova, titulari ai diplomelor de magistru sau de licenta, cu media pe anii de studii mai mare de 8,0 si cu nota la specialitate de cel putin 9,0. Candidatii, care se inscriu la concurs pentru forma cu frecventa, nu vor depasi virsta de 35 ani.

La cerere se anexeaza:
* copia legalizata a diplomei de magistru sau de licenta si a suplimentului la diploma / anexei la diploma;
* fisa personala de evidenta a cadrelor si curriculum vitae / autobiografia;
* copia lucrarilor stiintifice publicate si a brevetelor de inventie, cel putin 2, sau un referat stiintific cu o tema la specialitatea aleasa;
* extras din procesul-verbal al sedintei Consiliului profesoral al facultatii la care absolventul a fost recomandat la doctorat sau recomandari a 2 specialisti in domeniu cu grad stiintific;
* extras legalizat din carnetul de munca (pentru candidatii care solicita inmatricularea la sectia cu frecventa la zi);
* copia buletinului de identitate;
* 2 fotografii 3x4 cm.

Candidatii la doctorat sustin 2 examene: la specialitate si la una din limbile moderne. Examenele de admitere vor avea loc in perioada 1-5 octombrie 2007.

Inmatricularea candidatilor pina la 26 octombrie 2007.

Cetatenii altor state si apatrizii se inscriu la studii in baza de contract contra plata.

Actele se depun in perioada 10-28 septembrie 2007 pe adresa:
Universitatea de Stat din Moldova,
str. A.Mateevici 60, Chisinau, bloc 2, birou 20.
Informatii la tel. 57 78 26.

Detalii aici.

   

   10.09.2007

« derriиre

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design