Vendredi, 21 juin 2024, 06:47:17
Visiteurs: 177 (1224987)
home mail search login
MoldovaDOC abonnement

Lansare concurs pentru anul 2008/2009 al proiectelor pentru tineri cercetatori, TL - 21 aprilie 2008...

« derriиre

Lansare concurs pentru anul 2008/2009 al proiectelor pentru tineri cercetatori, TL - 21 aprilie 2008


CONSILIUL SUPREM PENTRU STIINTA SI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA AL ACADEMIEI DE STIINTE A MOLDOVEI si MINISTERUL EDUCATIEI SI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA anunta concursul pe anul 2009 al proiectelor (granturilor) in sfera stiintei si inovarii pentru tineri cercetatori conform directiilor strategice ale activitatii din sfera stiintei si inovarii.

Termenul de realizare a unui proiect nu va depasi 2 ani.

Costul unui proiect va fi pina la 150,0 mii lei anual.

Propunerea de proiect va include urmatoarele conditii:
a) conducatorul de proiect este doctor in stiinte sau este in proces de sustinere a tezei de doctor in stiinte, teza fiind deja prezentata la seminarul stiintific de profil, in virsta de pina la 35 de ani;
b) la realizarea proiectului vor participa cel putin 4 tineri, inclusiv nu mai putin de 50 la suta masteranzi si doctoranzi, iar ceilalti executanti vor fi postdoctoranzi si alti tineri cercetatori (inclusiv conducatorul de proiect). Masteranzii si doctoranzii vor fi tineri in virsta de pina la 30 de ani, iar postdoctoranzii si alti tineri cercetatori - pina la 35 ani;
c) baza tehnico-materiala a laboratorului sau centrului, la care se vor efectua cercetarile, va corespunde cerintelor privind pregatirea cadrelor stiintifice la nivel modern;
d) se admite ca, la prezentarea propunerii de proiect, masteranzii sa nu fie nominalizati. Totodata, contractul de finantare al proiectului cistigator nu va fi semnat, daca la acel moment numele masteranzilor nu vor fi cunoscute.

Propunerile de proiecte, perfectate in corespundere cu formularul-tip, se prezinta la Consiliul Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica in limba de stat, in doua exemplare si pe suport electronic, anexandu-se informatia despre proiect in limba engleza pina la 2 pagini, ce va include rezumatul proiectului, obiectivele, rezultatele estimate, impactul stiintific si socio-economic al lor, noutatea investigatiilor, importanta cercetarilor in plan national si international, modul de implementare, publicatiile relevante.

La concurs pot participa organizatiile din sfera stiintei si inovarii, acreditate de catre Consiliul National pentru Acreditare si Atestare.

Data-limita de prezentare a propunerilor de proiecte pentru tineri cercetatori - 21 aprilie 2008, ora 17.00.

Descarca:
Anuntul;
Directiile strategice ale activitatii din sfera stiintei si inovarii;
Formularul-tip;

Date de contact: Directia politici, management si monitorizare in sfera stiintei si inovarii, biroul 327, tel: 27-45-00, 27-27-58, pe adresa: bd. Stefan cel Mare, nr.1.

Sursa - www.asm.md

   

   26.03.2008

« derriиre

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design