Vendredi, 21 juin 2024, 06:24:13
Visiteurs: 165 (1224975)
home mail search login
MoldovaDOC abonnement
 NOUVEAUTES
» Un nou proiect al Codului Educatiei supus dezbaterilor publice
» Oferta de burse DAAD pentru Republica Moldova in anul universitar 2014/2015
» Prelungire perioada ridicare a materialelor Conferintei Internationale a Tinerilor Cercetatori, editia X
» A aparut culegerea materialelor Conferintei Internationale a Tinerilor Cercetatori, editia X
» ATCM 'PRO-Stiinta' a participat la Adunarea Generala a Consiului National al Tineretului din Moldova, 15 decembrie 2012
» Expert-Grup: Proiectul Strategiei de Dezvoltare a Cercetarii - Inovarii pina in 2020: reforma sau impas?
 EVENEMENTES  CONFERENCES
»Seminar de finalizare a proiectului ''Schimb de experienta si transfer de cunostinte in domeniul eticii academice si supervizarii responsabile in invatamintul superior din Moldova''
»Universitatile din Moldova doresc restructurarea instruirii prin doctorat
»Universitatile din Moldova beneficiaza de instruire domeniul eticii academice si a supervizarii responsabile
»La Conference Internationale des jeunes chercheurs 2008
»Concursul republican al elevilor ''Spre viitor'' 2007
»La Conference Internationale des jeunes chercheurs 2007
 presentation en bref
Depuis l'anne 2000, l'association des jeunes chercheurs de Moldavie "PRO-Science" est une societe publique non-gouvernamentale, non-politique, non-commerciale. ATCM "PRO-Science" est une organisation nationale qui deploye son activite sur tout le territoire de la RM avec le droit d'ouvrir des filiales. L'association des jeunes scientifiques de Moldavie est ouverte a toute collaboration dans le domaine de la recherche scientifique ainsi que dans le secteur des organismes non-gouvernementaux de jeunesse.
Va conduce declararea anului 2008 - "An al Tineretului” la schimbari pozitive a situatiei tinerilor cercetatori si care credeti ca ar fi schimbarile?
Se vor imbunatati conditiile de studii prin doctorat (adaptarea programelor de studii, sporirea bursei, etc)
Se vor imbunatati conditiile de desfasurare a activitatilor de cercetare (dotarea laboratoarelor cu utilaj si reactive, etc)
Vor fi sustinute programele de mobilitate a tinerilor cercetatori (mobilitate interna si externa)
Vor fi acordate garantii sociale suplimentare (asigurarea cu spatiu locativ, ajutoare materiale suplimentare la intemeierea familiei si la nasterea copiilor, mobilitatea tinarului cercetator umpreuna cu familia, etc)
Nu vor fi schimbari
Situatia se va inrautati

Infiintarea Parcului stiintifico-tehnologic „Academica" si a Incubatorului „Inovatorul” vor contribui la
Stimularea transferului tehnologic si a aplicarii industriale a inovatiilor
Aparitia unor produse si servicii noi si competitive
Atragerea si implicarea sectorului privat autohton in procesul elaborare si implementare a inovatiilor
Promovarea unor interese de grup; birocratizarea procesului inovational si de transfer tehnologic
Aparitia piedicilor suplimentare in procesul de valorificare a inventiilor
Nu se va intampla nimic

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design