Friday, 14 June 2024, 06:13:55
Visits: 416 (1222363)
home mail search login
MoldovaDOC subscription
Concurs pentru bursele de excelenta pentru anul 2009/2010 acordate de Federatia Mondiala a Savantilor, TL - 31 martie 2009...

« back

Concurs pentru bursele de excelenta pentru anul 2009/2010 acordate de Federatia Mondiala a Savantilor, TL - 31 martie 2009


A demarat concursul pentru bursele de excelenta acordate de Federatia Mondiala a Savantilor pentru anul academic 2009-2010.

Tinerii cercetatori din Republica Moldova vor beneficia in anul de studii 2009-2010 de 10 burse de excelenta acordate de Federatia Mondiala a Savantilor (FMS). Bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de activitate ale FMS, inclusiv cercetarea apei, solului, energiei, in domeniile medicinei, alimentatiei etc.
Valoarea unei burse este de circa 150 franci elvetieni lunar.

Concursul este adresat doctoranzilor anilor II si III care isi fac studiile in cadrul institutiilor de cercetari stiintifice sau universitatilor.

Dosarul de participare trebuie sa contina urmatoarele acte perfectate in limba ENGLEZA:
1. Proiect de cercetare in volum de 4-5 pag (care sa contina: Tema, Obiectivul, Argumentare, Materiale si Metodele de cercetare utilizate, Volumul total de lucru divizat in 6 etape a cite 2 luni, Concluzie, Bibliografie). Proiectul trebuie sa fie semnat de aplicant si conducatorul stiintific si stampilat;
2. Formular de aplicare completat;
3. CV aplicantului cu adresele complete;
4. Lista publicatiilor;
5. CV conducatorului stiintific cu adresele complete;
6. Doua scrisori de recomandare din partea a doi specialisti in domeniu (scrisorile sa fie semnate si stampilate). Acestea trebuie sa fie adresate Presedintelui Federatiei Mondiale a Savantilor, Dl. Antonio Zichichi.
7. O scrisoare de recomandare din partea conducatorului stiintific in care sa fie exprimat acordul de a superviza proiectul inaintat de catre aplicant pentru bursa de excelenta acordata de FMS. Aceasta trebuie sa fie adresate Presedintelui Federatiei Mondiale a Savantilor, Dl. Antonio Zichichi;
8. Certificat de confirmare a notelor de admitere la doctorantura si a examenelor de minim (nu mai putin de 8) perfectate de institutia unde studiaza aplicantul. (Pentru dostoranzii ASM - Centrul de Instruire Univeritara, Postuniversitara si Perfectionare al ASM, adresa de contact: str. Academiei 3, tel. 728009).

Cerinte si formulare de aplicare:
» REGULAMENTUL cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenta a FMS;
» Basic rules and guidelines;
» Representativ notes;
» Criteria and modalities for awarding scholarships in the framework of NSP of WFS in the Republic of Moldova;
» Application form for WFS national scholarship;

Dosarul pentru concurs urmeaza a fi prezentat pana la data de 31 martie, 2009, ora 17.00 pe adresa mun. Chisinau, str. Academiei 5, of. 220, Andrei Andries, reprezentantul FMS in Moldova.
Telefon de contact 73-98-05, e-mail: andriesrenam.md.

   Valeriu Ciorba

   5.03.2009

« back

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design