Monday, 04 March 2024, 05:46:05
Visits: 127 (1178551)
home mail search login
MoldovaDOC subscription
Burse de studii pentru invatamint universitar si postuniversitar in Cehia...

« back

Burse de studii pentru invatamint universitar si postuniversitar in Cehia


Guvernul Republicii Cehe ofera cetatenilor Republicii Moldova 15 burse universitare si postuniversitare pentru anul de studii 2007 - 2008, dupa cum urmeaza:
1. studii universitare, cu studiere in limba ceha: - cu durata de 3 - 4 ani;
Domeniile: agricol, economic, inginerie, mediul ambiant, managementul resurselor umane.
Inceperea studiilor este precedata de studierea limbii cehe timp de 2 semestre.
- cu durata de 5 - 6 ani studii prin masterat, oferite numai pentru profilul medicina si medicina veterinara. 2. studii de master cu durata de 2 - 3 ani;
3. studii postuniversitare (doctorat) cu durata 3 -4 ani.
Domeniile de studii pentru programele mentionate in punctul 2 si 3 sint: agricultura, economie, informatica si inginerie civila, limba de instruire - engleza.

Aplicantii pentru programele de studii in limba engleza vor sustine un examen la limba de instruire, care va fi organizat de catre Ambasada Republicii Cehe din Chisinau.

Cererile de participare la examen urmeaza a fi depuse Ambasada Republicii Cehe pina la 17 decembrie curent.

Examenele pe 20-21 decembrie curent.

Candidatii vor prezenta in 2 exemplare originale, completate preferabil in limba ceha sau limba engleza.

Copiile actelor de studii si Certificatul de nastere vor fi traduse si legalizate la notar.
Candidatii vor beneficia de studii si asistenta medicala gratuita.
Cheltuielile de calatorie internationala tur-retur vor fi suportate de catre candidati.

Data limita de prezentare a actelor � 13 decembrie 2007.
Actele se depun la Ministerul Educatiei si Tineretului, Directia Relatii internationale si integrare europeana.
Detalii aici, Informatii la tel: 23 80 61

   

   28.11.2007

« back

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design