Galerie video

   
   
   
(IDSI TV) Lecturi academice în anul Centenarului Unirii  (IDSI TV) NATO Advanced Research Workshop 
 

 (IDSI TV) Sesiunea Științifică „Centenarul Unirii Basarabiei cu România”

 (IDSI TV) Masă rotundă "Centenarul Unirii Basarabiei cu România: premise, context, impact"

 

 

(IDSI TV) Lansare enciclopedică "Nicolae JURAVSCHI, dublu campion olimpic"  (IDSI TV) Workshop “Cooperation opportunities within Horizon 2020” 
 

 

(IDSI TV) Ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 9 februarie 2018 

(IDSI TV) Ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică 

 

 

 (IDSI TV) Simpozionul Științific Vlad Pâslaru – conștiința noastră pedagogică  (IDSI TV) Masă rotundă „Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmării identității naționale"
 

 

 (IDSI TV) Conferința științifică omagială: Aurelian DĂNILĂ – 70 de ani de la naștere

 (IDSI TV) Adunarea Generală a Secției Științe Medicale

 

 

 (IDSI TV) Adunarea Generală a Secției de Științe Agricole (IDSI TV) Adunarea Generală a Secției Științe Naturale și Exacte 

(IDSI TV) Adunarea Generală a Secției Științe Sociale și Economice a AȘM (IDSI TV) Adunarea Generală a Secției Științe Inginerești și Tehnologice

(IDSI TV) Adunarea Generală a Secției de Științe Umanistice și Arte a AŞM (IDSI TV) PLATFORMELE WEB OF SCIENCE & INCITES - accelerarea activității de cercetare prin Web of Science

(IDSI TV) Lansarea volumelor I și II a monografiei „Flora Basarabiei” (IDSI TV) Vasile ROMANCIUC - 70 de ani de la naștere

 

 (IDSI TV) Conferința științifico practică. Drepturile Omului în Republica Moldova – 2017 (IDSI TV) Colocviu „Proclamarea Republicii Democratice Moldovenești – premisă pentru Actul Unirii din 27 martie 1918” 
 

 

 (IDSI TV) Conferință științifică cu participare internațională „Probleme ale securității regionale în contextul provocărilor hibride” (IDSI TV) Conferința științifică internațională „Centenar Sfatul Țării” 
 

(IDSI TV) Colocviul științific naţional Lecturi In Memoriam academician Silviu Berejan 

(IDSI TV) Conference on Mathematical Foundations of Informatics MFOI-2017

 

(IDSI TV) Prelegerea Publică „Criptoeconomia. Esenţă, provocări şi oportunităţi”   (IDSI TV) Masa rotundă „Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital”
 

 

 (IDSI TV) Simpozion internațional „Probleme actuale ale zoologiei și parazitologiei: realizări și perspective” (IDSI TV) CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII: modele de dezvoltare durabilă
 

 (IDSI) Simpozionul ştiinţific internaţional „In Memoriam academician Constantin Popovici”, ediția a V-a (IDSI TV) Colocviul Filologia Modernă:Realizări şi perspective în context european (ediţia a XI-a) 
 

 

 (IDSI TV) Conferința științifică internațională „Genetica, Fiziologia și Ameliorarea Plantelor” (Ediția VI-a) (IDSI TV) Ședința extinsă a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 22 septembrie 2017 
 

(IDSI TV)  Workshop Humboldt Kolleg (IDSI TV) Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii oamenilor de știință Mihail Kogălniceanu, Sava Pânzaru, Marcu Gabinschi
 

(IDSI TV) Conferinţa jubiliară cu participare internaţională „Academicianul Boris Gaina - 70 ani de la naştere” 

(IDSI TV) Conferinţa Știinţifică Internaţională - 120 ani de la nașterea acad. Ion Dicusar 

 

 

 (IDSI TV) Lansarea volumului de articole „Biserica Ortodoxă și Statul, Credință și Cunoaștere”  (IDSI TV) CONGRESUL MONDIAL AL EMINESCOLOGILOR, Ediţia a VI-a, Ziua II
 

 

 (IDSI TV) CONGRESUL MONDIAL AL EMINESCOLOGILOR, Ediţia a VI-a (IDSI TV) Lansarea cărții: „CUVINTE ȘI LINKURI” de Elena Ungureanu 

(IDSI TV) Ședința festivă, dedicată sărbătorii naționale Ziua Limbii Române, la Academia de Științe a Moldovei

(IDSI TV) Salonul Internațional de Carte – Bookfest Chișinău

(IDSI TV) Lansarea primei Enciclopedii politice din Colecţia „Oamenii Moldovei” 

(IDSI TV) Adunarea generală a membrilor titulari și coresponenți ai Academiei de Științe a Moldovei din 20 iulie 2017

 

(IDSI TV) Seminar ştiinţifico-practic „Aspecte inovatoare de dezvoltare ale sectorului energetic din RM”

(IDSI TV) Masa rotundă: Reforma domeniului de cercetare-dezvoltare-inovare, viziunea comunității științifice și proiectul Guvernului
 

(IDSI TV)  Doctorul în istorie, Vitalie Andrievschi, va susține o prelegere publică la Academia de Științe a Moldovei

(IDSI TV) Masa rotundă „Riscuri și amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova Cum le evaluăm?”

(IDSI TV) Masa rotundă „Reformele administrative în Republica Moldova – obiectiv prioritar al guvernării”  (IDSI TV) Leon Donici-Dobronravov − 130 de ani de la naștere 

 (IDSI TV)  Conferința:Tendințe contemporane ale dezvoltării științei:viziuni ale tinerilor cercetători

(IDSI TV) Concursul „Cea mai bună idee inovațională”

 

 

 (IDSI TV) Sesiunea a XXI-a extraordinară a Asambleei Academiei de Științe a Moldovei (IDSI TV) Ședința privind conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa profesorului Rainer ARNOLD - 09 Iunie 2017
   
(IDSI TV) Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Conservarea diversităţii plantelor” - 02 Iunie 2017 (IDSI TV) Conference on "Sharing experiences from the Association to H2020" - Day II - 31 Mai 2017
(IDSI TV) Lansare de carte: Migraţia, Diaspora, Dezvoltare - 30 Mai 2017 (IDSI TV) Conferința: Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare ediţia a IX-a - 30 Mai 2017
(IDSI TV) Conference on "Sharing experiences from the Association to H2020" - 30 Mai 2017 (IDSI TV) Înmânarea burselor de merit În memoriam „Mircea Ciuhrii” - 26 Mai 2017
(IDSI TV) Conferința științifică: 25 de ani de cooperare: probleme actuale ale relațiilor moldo-ucrainene - 25 Mai 2017 (IDSI TV) Conferința video: Folclorul muzical - 23 Mai 2017 
 
(IDSI TV) Conferința științifică internațională: Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări - 23 Mai 2017 (IDSI TV) Cel mai bun elev inovator „GENIUS”, ediția a X-a - 20 Mai 2017
(IDSI TV) Simpozionul Ştiinţific „Grigore Vieru în posteritate” - 17 Mai 2017 (IDSI TV) Masa rotundă „Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova” - 16 Mai 2017
(IDSI TV) Participarea Academiei de Științe a Moldovei la Orășelul European 2017 - 13 Mai 2017 (IDSI TV) Ziua Europei în Republica Moldova – 2017 - 13 Mai 2017
(IDSI TV) Eugen Doga: reverberații universal (80 de ani de la naștere) - 04 Mai 2017 (IDSI TV) Conferința Științifică a Studenților și Masteranzilor „Viitorul ne aparține’’, ediția a VII-a - 27 aprilie 2017
(IDSI TV) Lansarea culegerii de articole şi reproduceri ale operei maestrului Mihail Grecu - 20 aprilie 2017 (IDSI TV) Masa-rotundă: Perfecționarea politicilor privind egalitatea de gen în sfera ocupării forței de muncă - 28 martie 2017
(IDSI TV) Masa rotundă „Sistemul electoral din Republica Moldova: oportunități de reformă” - 17 martie 2017 (IDSI TV) Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii unor personalități notorii ale culturii românești - 14 martie 2017
 
(IDSI TV) Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 80 ani de la naşterea m.c. Nicolae Bilețchi - 09 martie 2017 (IDSI TV) Sesiunea A: Chimia Ecologică (A VI-a Conferinţă Internaţională „Chimia ecologică și chimia mediului ambiant - 2017) - 03 martie 2017
(IDSI TV) Sesiunea C: Chimia Verde(A VI-a Conferinţă Internaţională „Chimia ecologică și chimia mediului ambiant - 2017) - 03 martie 2017 (IDSI TV) Sesiunea E: Exact science in the dialogue of generations: connexions between universities academia and business community(A VI-a Conferinţă Internaţională „Chimia ecologică și chimia mediului ambiant - 2017) - 03 martie 2017
(IDSI TV) VI-a Conferinţă Internaţională „Chimia ecologică și chimia mediului ambiant - 2017” - 02 martie 2017 (IDSI TV) Ion Creangă - 180 de ani de la naștere - 28 februarie 2017
(IDSI TV) Academicianul Alexandru Ciubotaru - 85 de ani - 24 februarie 2017 (IDSI TV) Inegalități sociale în Republica Moldova. Premise ale constituirii clasei de mijloc - 23 februarie 2017
(IDSI TV) Simpozion „Nina Josu: destin împlinit cu o filă de carte” - 23 februarie 2017 (IDSI TV) Andrei Lupan – 105 ani de la naștere - 16 februarie 2017
(IDSI TV) Conferinţa ştiinţifică Dinicu Golescu − important cărturar român, Mioara Avram – metafora gramaticii românești - 07 februarie 2017 (IDSI TV) Lansarea cărții Păsările. Enciclopedie ilustrată de Tudor Cozari - 02 februarie 2017
(IDSI TV) Structuri lirice moderne: Ștefan Petică și Victor Teleucă - 31 ianuarie 2017 (IDSI TV) Adunarea Secţiei de Ştiinţe Agricole - 27 ianuarie 2017
(IDSI TV) Adunarea Secţiei de Ştiinţe Naturale şi Exacte - 26 ianuarie 2017 (IDSI TV) Adunearea Secţiei de Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice - 25 ianuarie 2017
(IDSI TV) Adunearea Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte - 24 ianuarie 2017 (IDSI TV) Lansarea Volumului I „Enciclopedia Moldovei” - 20 ianuarie 2017
(IDSI TV) Adunarea Secţiei de Ştiinţe Medicale - 20 ianuarie 2017 (IDSI TV) Adunarea Secţiei de Ştiinţe Sociale şi Economice - 17 ianuarie 2017