Academia de Științe a Moldovei a semnat un Acord de colaborare cu Agenția Națională Antidoping din Republica Moldova

2020-02-10
 

Academia de Științe a Moldovei a semnat, la 10 februarie 2020, un Acord de colaborare cu Agenția Națională Antidoping din Republica Moldova (ANAD). Documentul a fost semnat de președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și directorul general al ANAD, Artiom Jucov. La semnarea acordului au fost prezenți vicepreședintele AȘM, acad. Boris Gaina, secretarul științific general, dr hab., Liliana Condraticova, Angela Belinschi, șef secție juridică și resurse umane, reprezentanți ai secțiilor de științe, Aparatului Prezidiului AȘM, precum și directorul general-adjunct al ANAD, Elena Arhip.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a menționat importanța domeniului vizat, dat fiind că acesta vizează și sănătatea noastră, promovarea unui mod sănătos de viață, promovarea unui sport curat, fără dopaj etc. „Că ține de medicină e clar, dar ține și de fiziologie, genetică, microbiologie, dar și de educare. Deci, este un efort multidisciplinar. Sunt multe cazuri când sportivii folosesc substanțe medicamentoase și ulterior se demonstrează că este prezentă o componentă interzisă. Și așa cazuri o să fie tot mai multe. De aceea, este foarte important ca noi împreună să încercăm să soluționăm problemele legate de dopaj, să prevenim, să combatem acest fenomen și totodată să soluționăm probleme mai generale, care acoperă un interes mult mai mare decât, pur și simplu, sportul”, a menționat președintele AȘM. Academicianul Tighineanu a subliniat și faptul că prin intermediul acestei colaborări, părțile ar putea atrage și finanțare externă, dopingul fiind o problemă internațională. Președintele AȘM speră că prin eforturi comune, am putea câștiga granturi prin diferite programe, inclusiv europene, iar în rezultatul unei colaborări fructuoase, rezultatele vor fi durabile. „Sunt sigur că prezentul Acord va aduce rezultate bune și va fi susținută o colaborare la nivel național, fiindcă chiar avem nevoie de o consolidare pe intern”, a subliniat președintele Tighineanu.

La rândul său, directorul general al ANAD, Artiom Jucov a ținut să specifice că deși în lumea contemporană domeniul antidoping este bine cunoscut, pentru Republica Moldova rămâne a fi unul necunoscut sau insuficient de bine cunoscut. „De aceea, ultimele două olimpiade - 2012, 2016, noi am pierdut medaliile olimpice din cauza dopajului. Anul 2020 este un an olimpic, respectiv, prioritatea statului, Guvernului, sunt de a menține și ridică prestigiul țării la un nivel mai superior, decât cel existent”, a punctat directorul general. Totodată, Artiom Jucov a menționat că sunt totdeauna deschiși pentru a ajuta sportivii noștri, a promova modul sănătos de viață, a expune, explica, educa și combate traficul de substanțe umane, iar toate acestea încep de la știință, fiindcă cele mai bune idei, cele mai bune cercetări vin anume din știință. „Sunteți cei care ne ajutați, ne consultați și, respectiv, acesta fiind un bun suport în elaborarea unor strategii și planuri la nivel național și internațional”, a rezumat directorul general al ANAD.

Potrivit Acordului, părțile își vor conjuga eforturile în vederea promovării și încurajării cercetării antidoping, ce va contribui la dezvoltarea și implementarea de programe eficiente de control doping, de informare și educare pentru un sport fără dopaj. Cercetarea antidoping poate cuprinde investigații în domeniul medical, analitic și fiziologic, studii sociologice, comportamentale, juridice și etice, precum și cercetări ale metodelor noi de depistare și îmbunătățirea celor existente pentru substanțe și metode interzise, studierea efectelor negative ale dopajului în sport, inclusiv a dopajului genetic. Totodată, părțile își declară disponibilitatea să colaboreze, prin intermediul Secțiilor de științe ale AȘM, în domeniul informării reciproce și participării la proiecte de cercetare și inovare, la studii cu privire la elaborarea și evaluarea eficienței programelor științifice de antrenament fiziologic și psihologic, care respectă integritatea subiecților umani, precum și studii referitoare la utilizarea noilor substanțe sau metode rezultate din descoperirile științifice.

Cu referire la metodele și mijloacele de colaborare, părțile vor organiza ședințe de lucru privind evaluarea situației curente și a necesităților în contextul prevenirii și combaterii fenomenului dopajului în sport. De asemenea, vor organiza, de comun acord, conferințe, ateliere de lucru, discuții tematice, mese rotunde cu referire la cercetările aferente fenomenului dopajului din sportul moldovenesc, examinarea practicii și standardelor internaționale și identificarea soluțiilor de ajustare la normele comunitare în domeniile relevante. Din partea AȘM, responsabilitatea pentru realizarea prezentului Acord revine Secţiilor de ştiinţe.

Acordul are drept scop de a stabili legături durabile dintre ambele Părți în susținerea cercetărilor cu privire la dopajul în activitatea sportivă. Prevederile Acordului vor fi realizate în conformitate cu legislația națională și reglementările administrative, în limitele competenței și a resurselor disponibile.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM