Consiliul pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică


Membrii

Structura

Şedinţe

Hotărâri

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Consiliu Suprem) este organul executiv al Asambleii, care activează în baza unui regulament.

Consiliul Suprem este format din 17 persoane confirmate în funcţie de Asamblee pe un termen de 4 ani (dar nu mai mult de două termene consecutive).

Din componenţa Consiliului Suprem fac parte:

  • 5 persoane din oficiu: preşedintele Academiei de Ştiinţe, prim-vicepreşedintele, 2 vicepreşedinţi, secretarul ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe;
  • 12 reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice aleşi de Asamblee prin vot secret: 6 reprezentanţi ai organizaţiilor acreditate din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv 3 reprezentanţi ai membrilor de profil şi 3 reprezentanţi ai membrilor instituţionali, un reprezentant al Consiliului consultativ de expertiză, un reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, un reprezentant al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, 2 reprezentanţi ai Consiliului rectorilor, un reprezentant al tinerilor cercetători ştiinţifici (doctor sau doctor habilitat cu vîrsta de pînă la 30 de ani), înaintat de către Adunarea Generală a Tinerilor Cercetători din Republica Moldova.

(Art. 85 al Codului cu privire la știință și inovare, nr. 259 din 15 iulie 2004)

Atribuțiile Consiliului Suprem, în conformitate cu art. 86 al Codului cu privire la știință și inovare, nr. 259 din 15 iulie 2004.