Friday, 04 December 2020, 10:46:55
Visits: 392 (790071)
home mail search login
MoldovaDOC subscription
 

Concursul republican al lucrarilor de cercetare a elevilor Spre viitor se organizeaza anual de catre Societatea Spre viitor, in colaborare cu factorii de decizie si persoanele interesate in realizarea obiectivelor preconizate.

Pentru coordonarea activitatilor in cadrul concursului anual se desemneaza:
Comitetul de organizare al concursului
Consiliul stiintific
Comisiile de evaluare a lucrarilor.

Comisiile de evaluare a lucrarilor elevilor sunt constituite din profesori de liceu cu grad didactic, cadre didactice universitare, cercetatori stiintifici, oameni de stiinta si arta, literati.

Competentele comitetului de organizare si ale comisiilor de evaluare a lucrarilor


Comitetul de organizare al concursului:
- stabileste locul desfasurarii lucrarilor Concursului si programul sectiilor pe discipline;
- asigura conditii optime pentru buna organizare si desfasurare a lucrarilor concursului;
- implica cadrele didactice si stiintifice din institutii in procesul de organizare si desfasurare a concursului;
- asigura colectarea de mijloace financiare pentru premierea participantilor.

Comisiile de evaluare a lucrarilor:
- coordoneaza desfasurarea sedintelor sectiilor;
- stabilesc criteriile si examineaza si selecteaza lucrarile in baza criteriilor stabilite;
- stabilesc modalitatea de evaluare a lucrarilor;
- aproba lista nominala a clasamentului pe sectii;
- prezinta Comitetului de organizare procesele verbale ale sectiilor si listele nominale ale clasamentului pe sectii.
New Zeland meds


     Powered by Zet-Design