Vineri, 4 decembrie 2020, 10:14:35
Vizite: 389 (790068)
home mail search login
Abonare la MoldovaDOC
Concurs ASM de admitere la studii prin doctorat si postdoctorat pentru anul de studii 2007 2008...

« inapoi

Concurs ASM de admitere la studii prin doctorat si postdoctorat pentru anul de studii 2007 2008

Centrul de instruire universitara, postuniversitara si perfectionare al Academiei de Stiinte a Moldovei anunta concurs pentru admiterea la studii prin doctorat si postdoctorat pentru anul de studii 2007 2008.

nmatricularea la studii prin doctorat si postdoctorat se va efectua in lunile septembrie octombrie.

La concurs pot participa candidatii cu media pe anii de studii nu mai mica de 8.0 si cu nota la specialitate de cel putin 9.

Cererile de admitere la concurs se depun pe numele directorului general al Centrului de instruire universitara, postuniversitara si perfectionare al A.S.M.. La cerere se vor anexa:
● copia legalizata a diplomei de studii postuniversitare (masterat, rezidentiat, secundariat clinic) sau de studii superioare si anexa la ea;
● copia lucrarilor stiintifice publicate (a brevetelor de inventie), cel putin 2, sau un referat stiintific cu tema la specialitatea aleasa;
● extrasul din procesul-verbal al sedintei Consiliului stiintific al facultatii / institutiei prin care se confirma recomandarea candidatului la studii prin doctorat sau recomandatiile a doi specialisti in domeniu cu grad stiintific;
● fisa personala de evidenta a cadrelor sau curriculum vitae;
● copia buletinului de identitate si cea a actului de eventuala schimbare a numelui;
● extras legalizat din carnetul de munca (pentru candidatii care solicita studii la forma de zi);
● 3 fotografii 3x4.

Actele se depun in perioada 5 21 septembrie 2007 pe adresa:
Centrul de instruire universitara, postuniversitara si perfectionare al A.S.M., str. Academiei 3, bir 331, 341, et.3.

Candidatii la doctorat sustin 2 examene: la specialitate si la una din limbile moderne. Examenele de admitere se vor desfasura in perioada 1 15 octombrie 2007. Cetatenii altor state si apatrizii se inscriu la studii in baza de contract contra plata.

Relatii la tel. 72-84-09;

Descarca planul de admitere la studii prin doctorat si postdoctorat pentru anul de studii 2007 2008 aici.

   

   29.08.2007

« inapoi

New Zeland meds


     Powered by Zet-Design