Vendredi, 4 decembre 2020, 11:18:01
Visiteurs: 393 (790072)
home mail search login
MoldovaDOC abonnement
 

Cerinte fata de lucrarile de cercetare:

Lucrarile de cercetare prezentate de elevi trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii si exigente:

1. Avizul favorabil al indrumatorului stiintific sau al unui profesor cu grad didactic;

2. Tematica lucrarii va prezenta o extindere a programei scolare in vigoare la disciplinele studiate sau a programei extracurriculare;

3. Lucrarea va fi dactilografiata, va avea pagina de titlu, va fi structurata pe capitole, paragrafe, va fi insotita de pagina de cuprins, bibliografice, anexe, va fi semnata de autor. Anexele vor cuprinde ilustratii, scheme, grafice, desene, fotografii, tabele, sondaje, chestionare, rezultatele experimentale etc.

4. Lucrarea va avea un volum rezonabil, de 15-25 pagini, pe hartie de format A4. Textul se va culege cu caractere de marimea 12, la intervalul dintre randuri de 1,5, pe o singura parte a foii. Numerotarea paginilor se va face la mijlocul foii, in partea de sus.

5. Lucrarea va fi insotita de un rezumat succint de 10-12 randuri, care prezinta succint lucrarea intr-un limbaj simplu, clar, aratand care este elementul de noutate al cercetarii realizate si rezultatele obtinute. Rezumatul se va scrie pe o pagina separata si va include titlul lucrarii urmat, la mijlocul paginii, de subtitlul Rezumat, si mai jos de textul propriu-zis al rezumatului. Rezumatul va contine cele mai importante date din lucrare, mai cu seama va include obiectivul lucrarii, metodele si formele de cercetare utilizate in lucrare, datele obtinute si concluziile. Rezumatul nu va include bibliografia si nici comentariile conducatorului stiintific al lucrarii.

6. Pagina de titlu a lucrarii se va completa astfel: in prima pagina a lucrarii se indica denumirea concursului, urmata, la mijlocul paginii, de titlul lucrarii. In partea inferioara a paginii de titlu se pune anul. In titlul lucrarii nu se admit abrevieri. Lucrarea va fi insotita de cererea de participare in care se va indica: numele, prenumele autorului, institutia de invatamant, clasa, localitatea, numele si prenumele conducatorului stiintific (nu se indica in pagina de titlu).

Cerintele de prezentare a lucrarii pot fi descarcate de aici.

Inainte de a aplica trebuie sa stii urmatoarele:

Lucrarile de cercetare propuse pentru participare la etapa republicana a Concursului se prezinta nu mai tarziu de 30 septembrie a fiecarui an, insotite de chitanta de achitare a taxei de participare.

Autorii lucrarilor care au fost selectate pentru prezentarea publica vor fi anuntati pana la data de 24 octombrie pe adresa de contact indicata in oferta de participare.

Lucrarile care nu au fost selectate pentru prezentarea publica pot fi prezentate la expozitia lucrarilor de cercetare. Ofertele pentru participare la expozitie se primesc prin telefon la numerele 33-10-54, 33-10-67 pina la data de 27 octombrie 2006.

Unul si acelasi autor nu poate participa decat la o singura sectie a Concursului.

Elevii care nu se prezinta la sustinerea publica orala a lucrarii de cercetare sunt exclusi din lista competitorilor.

Lucrarile avizate de comisia de evaluare care nu au fost admise la sustinerea publica nu se restituie elevilor decat dupa incheierea concursului. Deciziile cu privire la lucrarile respinse nu se contesteaza si nu se comenteaza.

Lucrarile elevilor se pastreaza in arhiva timp de 2 ani.

Criteriile de selectare a lucrarilor de cercetare

Comisiile de evaluare vor selecta lucrarile de cercetare ale elevilor conform urmatoarelor conditii:
- corespundere cu cerintele fata de lucrare (art.VI) -10 puncte;
- actualitatea si utilitatea temei de cercetare 10 puncte;
- existenta unor elemente de cercetare stiintifica proprie 20 puncte;
- originalitatea tratarii temei de cercetare 15 puncte;
- nivelul creativ al lucrarii de cercetare 15 puncte;
- calitatea expunerii si prezentarii continutului lucrarii 15 puncte;
- calitatea si relevanta anexelor (scheme, fotografii, desene, harti, grafice, tabele, acte de aplicare in productie etc.) 15 puncte;
Total 100 puncte. Vor fi admise primele 12 lucrari care au acumulat punctajul maximal.

Criteriile de evaluare a lucrarilor de cercetare

Comisiile de evaluare vor aprecia lucrarile de cercetare ale elevilor conform urmatorului barem:
prezentarea publica orala a esentei lucrarii:
- prezentare accesibila,
- expunerea coerenta a informatiei,
- prezentarea vizuala,
- corectitudinea rezultatelor,
- nivelul creativ al raspunsurilor (in 5 - 10 minute) 25 puncte.
Total 25 puncte.
La calcularea punctajului general se va lua in consideratie suma punctelor acumulate la selectare si prezentarea orala a lucrarii.
N.B. La prezentarea publica orala a lucrarii autorul formuleaza pe scurt subiectul si planul cercetarii, arata insemnatatea problemei cercetate, metodele de cercetare utilizate, sursele bibliografice studiate, concluziile principale, aplicabilitatea rezultatelor obtinute, raspunde la intrebarile membrilor comisiei si participantilor la sectia respectiva.

In cadrul concursului vor fi organizate expozitii personale si de grup ale lucrarilor care nu au fost selectate pentru prezentarea publica. Cererile de participare se adreseaza la telefonul Comitetului organizatoric al concursului la finalul etapei de selectare.

Criteriile pentru prezentarea lucrarilor la expozitie:

- rezumatul lucrarii,
- prezentarea in scheme, grafice, fotografii,
- machete etc.

Cererea pentru participare poate fi descarcata de aici.
New Zeland meds


     Powered by Zet-Design